Beklager, vi kan ikke finde {{term}} Prøv igen.
Shareholder Information
Dato Dokumenttitel PDF
Regus Audit Committee Guidelines Print
Regus Nomination Committee Guidelines Print
Regus Remuneration Committee Guidelines Print
Remuneration Statement
Dato Dokumenttitel PDF
03/11/2015 Remuneration Statement Print

Hvad er en registrator?

Din aktiebeholdning hos Regus er registreret i et register over aktionærer. Registret er en liste over navne og adresser på alle Regus' aktionærer og med oplysninger om, hvor mange aktier hver især ejer. Registret opbevares på vegne af Regus hos Capita Registrars (som er 'registrator'). Regus' registrator opdaterer registret, når dine personlige forhold eller aktiebeholdning ændrer sig. Registratoren udsender også aktieudbytte og aktiebreve.

Ved lov er der registreret et offentligt dokument, som registratoren skal gøre tilgængeligt for inspektion, hvis der forespørges herom. En forespørgsel skal indeholde navn og adresse på den person, der ansøger om adgang, en udtalelse om, hvad informationen skal bruges til, om denne vil blive delt med andre og, hvis ja, med hvem og til hvilket formål. Regus vil ikke udlevere oplysninger om individuelle aktionærer til tredjepart ud over, hvad lovgivningen dikterer.

Hvad skal jeg gøre med mit aktiebrev?

Aktiebrevene er din dokumentation på dit ejerskab og bør opbevares et sikkert sted. Du får brug for dem, hvis du skulle ønske at sælge alle eller nogle af dine aktier i fremtiden. Vi anbefaler, at du fører en separat oversigt med aktiebrevenes numre og antallet af aktier, som hvert aktiebrev dækker, i tilfælde af, at du mister dem, eller de bliver beskadiget. Aktiebrevene sendes med post til aktionærer på egen risiko.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg skifter adresse?

Hvis du skifter adresse, skal du orientere vores registrator om din nye adresse. Hvis du har registreret dig på Capita Share portalen (www.capitashareportal.com), kan du orientere dem om din nye adresse ved at logge ind på din portefølje. Hertil skal du bruge:

  • Aktionærens fulde navn og aktuelle adresse
  • Investorregler for aktionærer

Du finder begge på dit aktiebrev, seneste udbyttebilag eller på anden korrespondance med os.

Alternativt kan du udfylde en adresseændringsformular, som du finder på deres websitewww.capitaregistrars.com (Bemærk, at dette link åbner siden i et nyt browservindue.) under 'Shareholders and Employees' og dernæst 'Leaflets and Forms'. Når du har udfyldt og underskrevet formularen, skal den sendes med post til Capita Registrars, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg skifter navn?

Hvis du ændrer navn, bedes du skrive til vores registrator med oplysninger om dit nye navn og dit tidligere navn. Du bedes vedlægge en kopi af din vielsesattest eller din navneændringsattest sammen med dit/dine aktiebrev(e) og eventuelle ikke-indløste aktieudbyttechecks med dit gamle navn. Vores registrator vil herefter genudstede dem. Hvis du også har skiftet adresse, se under 'Hvad skal jeg gøre, hvis jeg skifter adresse?'.

Hvordan rapporterer jeg en registreret aktionærs dødsfald?

Hvis du forvalter et bo, kan du blive nødt til at overføre aktierne til arvingerne i deres navne eller sælge beholdningen.

Det første, du skal gøre, er at skrive til vores registrator på:

Capita Registrars, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU

De vil herefter lave en midlertidig markering i registret for at sikre, at der ikke udbetales mere udbytte i aktionærens navn. De vil også sende dig de nødvendige formularer, som du skal udfylde. Kontakt venligst vores registrator skriftligt eller på telefon, så de kan guide dig gennem processen.

Jeg har mistet min dividendecheck – hvordan får jeg en ny?

Hvis du mister din dividendecheck, inden du har haft mulighed for at indsætte pengene i banken, skal du kontakte vores registrator skriftligt. Capita vil herefter have mulighed for at genudstede en ny check til dig. Vær venligst opmærksom på, at der kan være et administrationsgebyr herfor.

Seneste hævedato på min dividendecheck er overskredet.

Hvis du sender den udløbne check til vores registrator, vil de genudstede den til dig. Du skal muligvis betale et administrationsgebyr herfor.

Kan mit aktieudbytte indsættes på min bankkonto?

Dette er muligt hos de fleste banker i Storbritannien. Dette omtales nogle gange som 'payment instruction' eller 'dividend mandate'. Instruks om overførsel af udbyttet til bankkonto er nemt – udbetalingen går til din bankkonto på betalingsdagen, og skatteoplysninger om dit udbytte sendes til din registrerede adresse.

Hvis du har registreret dig på Capita Shareportal, kan du indtaste dine oplysninger online.

Hvis du hellere vil sende dine instruktioner skriftligt, eller din beholdning står i to navne eller er en fællesbeholdning, så print udbytteformularen ud fra linket "forms", udfyld den og send den med posten til vores registrator.

Registratoren vil tage hånd om din anmodning i god tid inden næste dividendeudbetaling. Dog skal du regne med en behandlingstid på 1-2 måneder. Hvis din anmodning modtages efter dette tidspunkt, vil du modtage dit aktieudbytte via din eksisterende udbetalingsmetode, men registrator vil sikre, at dine instruktioner er registreret ved efterfølgende udbetalinger.

Aktionærer med bopæl uden for UK skal benyttewww.capitashareportal.com under "shareholders and employees", International Payments og downloade en fuldmagtsformular for det pågældende land.

Kan jeg få udbetalt mit udbytte i aktier i stedet for kontanter?

På nuværende tidspunkt er dette ikke muligt.

Hvad betyder begreberne "ex udbytte" og "registreringsdato"?

Før offentliggørelse af hvert aktieudbytte og i overensstemmelse med London Stock Exchange fastsætter vi en dato for, hvornår vores aktier vil blive solgt uden berettigelse til udbyttet. Dette kaldes 'uden dividende'. Før denne dato vil det hedde 'inklusive dividende'.

Hvis du køber aktier før handelsdagen uden dividende, er du derfor berettiget til at modtage udbytte. Hvis du køber på eller efter denne handelsdag uden dividende i perioden, så er udbyttet til udbetaling til den tidligere aktionær.

Aktieudbyttet udbetales til aktionærer baseret på antallet af aktier, der er registreret på aktieregistret ved deadline ('registreringsdato'). Registreringsdatoen er aktuelt to dage efter handelsdagen uden dividende. Hvis du modtager et aktieudbytte for aktier, du for nyligt har solgt, og er usikker på, om du er berettiget til det, kontakt da agenten, som handlede dine aktier for dig. Afhængig af vilkårene for salget kan den nye ejer være berettiget til at modtage udbyttet.

Hvordan overdrager jeg mine aktier til en ven eller et familiemedlem?

Hvis du ønsker at sælge eller give dine aktier til nogen, du kender, kan du overføre din beholdning ved at benytte en 'stock transfer form'. Formularen kan downloades fra vores registrators website www.capitashareportal.com (Bemærk, at linket åbner siden i et nyt browservindue.) under ‘Leaflets and Forms’. Når du har udfyldt og underskrevet formularen, skal den sendes med post til Capita Registrars.

Mit aktiebrev er blevet væk/stjålet – hvordan får jeg et nyt?

Hvis du har mistet dit aktiebrev, skal du kontakte vores registrator så hurtigt som muligt. Dette kan gøres skriftligt eller telefonisk. Capita kan dernæst guide dig igennem proceduren for, hvordan du modtager et nyt aktiebrev. Alt efter værdien af dit aktiebrev kan du blive opkrævet et gebyr.

Hvis dit aktiebrev er blevet stjålet, skal du desuden kontakte politiet og få et referencenummer til din politianmeldelse. Herefter kan du skrive til Capita, orientere om tyveriet og oplyse dit referencenummer på politianmeldelsen. Capita vil herefter guide dig gennem proceduren.